Realizacje BIM-RES

Projektowanie

Realizacje BIM-RES

Dinslaken, Niemcy

Blok energetyczny opalany odpadami drzewnymi

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej kotła (1500 t)
Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej instalacji oczyszczania spalin (500 t).
Projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji wsporczej silosów (93 t).

Västhamnsverket, Szwecja

Modernizacja bloku energetycznego

Projekt wykonawczy i warsztatowy kanałów powietrza (65 t).
Obliczenia statyczne wykonano w programie RFEM.

Flensburg, Niemcy

Blok energetyczny – gazowy

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej kotła odzysknicowego (450 t).

Włocławek, Polska

Zakład Produkcji Granulatu

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej (2800 t).

Wiesbaden, Niemcy

Blok energetyczny – gazowy 50 MWe

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej kotła odzysknicowego (750 t).

Scholven, Niemcy

Blok Gazowo-Parowy

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej kotła (450 ton).

Vasilikos, Cypr

Instalacja odsiarczania spalin

Projekt wykonawczy i warsztatowy kanałów spalin (245 ton). Obliczenia statyczne wykonane w programie RFEM.
Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych kanałów spalin (360 ton).

Wilno, Litwa

System Przeładunku Biomasy

Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczej przenośników taśmowych (230 ton).

Skawina, Polska

Instalacja Odazotowania Spalin metodą katalityczną SCR

Dokumentacja warsztatowa kanałów spalin (260 ton), oraz konstrukcji wsporczych (60 ton).

Zadzwoń do nas